Ngày 13/7/2016, tại TP. Lào Cai, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) phối hợp với Sở VHTTDL Lào Cai tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn nâng cao kiến thức thống kê du lịch cho cán bộ thuộc Sở VHTTDL của các tỉnh miền núi phía Bắc và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tham dự Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Quốc Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch (TCDL) Hoàng Quốc Hòa, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Lào Cai Nguyễn Đình Dũng.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13-15/7 với các nội dung cơ bản như: Phổ biến và hướng dẫn sử dụng phần mềm nhận, gửi báo cáo thống kê du lịch theo Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư số 27/2014/TT-BVHTTDL; Giới thiệu phương pháp luận tổ chức điều tra khách du lịch tại địa phương (khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa).

Tại mỗi buổi tập huấn, các học viên sẽ thực hành theo số liệu thực tế tại địa phương và doanh nghiệp, đồng thời được cấp tài khoản để thực hiện nhập và gửi báo cáo trên hệ thống và tổng hợp số liệu thống kê định kỳ.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Hưng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Hưng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng của đội ngũ làm công tác thống kê là nhiệm vụ cần thiết nhằm đảm bảo thu thập, phân tích những số liệu thống kê cơ bản, chính xác, đủ tin cậy để đáp ứng việc định hướng phát triển du lịch của địa phương.

Trong những năm qua, để triển khai áp dụng mô hình tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Du lịch đã hoàn thiện các chế độ báo cáo thống kê tổng hợp và được Bộ VHTTDL ban hành, đồng thời đã tiến hành một số cuộc điều tra trên phạm vi cả nước, tạo nguồn số liệu cho việc tính toán, tổng hợp.

Các báo cáo thống kê du lịch định kỳ theo ngành dọc đang dần từng bước được tin học hóa thông qua hệ thống phần mềm nhận, gửi dữ liệu các cấp. Cùng với đó, các hoạt động điều tra thống kê khách du lịch tại các địa phương đang được quan tâm triển khai nhằm hoàn chỉnh các chỉ tiêu làm căn cứ xác định mức độ đóng góp của hoạt động du lịch vào sự phát triển kinh tế chung của từng địa phương.

Dự kiến, trong thời gian tới Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn tại 4 địa phương: Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang và Hà Nội.