Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL)  vừa có Quyết định tổ chức Liên hoan Diễn xướng dân gian dân tộc Thái khu vực Tây Bắc  vào tháng 10/2016 tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, các địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức.

Diễn xướng dân gian là sinh hoạt văn nghệ của người dân sáng tạo ra trong quá trình lao động, tiếp xúc với thiên nhiên. Qua lối nói, kể, ví, vè, hát, hò, trò, múa, ca, vũ, lễ, nhạc, họa… họ thể hiện tất cả những tâm trạng trong lúc vui, buồn của cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Diễn xướng dân gian đã thể hiện rất phong phú và đa dạng cuộc sống của người dân.

Chương trình được tổ chức với mục tiêu tìm kiếm, phát hiện những nhân tố mới để làm hạt nhân nòng cốt cho phong trào văn hóa nghệ thuật dân gian dân tộc ở cơ sở, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật dân gian dân tộc. Bên cạnh đó phát triển rộng rãi các loại hình diễn xướng dân gian trong quần chúng nhân dân trong khu vực.