Đoàn Famtrip của Sở Du lịch và các doanh nghiệp Hà Nội vừa đến khảo sát du lịch và làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ.
Untitled

Theo đó, đoàn khảo sát một số tuyến, điểm du lịch mới, các điểm homestay, dịch vụ lưu trú, nhà hàng trên địa bàn TP. Cần Thơ. Với mục đích xây dựng các tour, tuyến phục vụ khách Inbound (khách quốc tế vào Việt Nam), các doanh nghiệp Hà Nội mong muốn phía Cần Thơ có thể hỗ trợ, giúp đoàn tiếp cận các sản phẩm du lịch trải nghiệm, miệt vườn, các tour đường sông, khám phá kênh rạch. Từ thực tế khảo sát, Sở Du lịch Hà Nội đề xuất liên kết hợp tác du lịch với Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL, trọng tâm là kết nối sản phẩm du lịch giữa Hà Nội và các tỉnh ĐBSCL, liên kết xúc tiến, quảng bá về du lịch cũng như kết nối, kêu gọi các dự án đầu tư về du lịch giữa các địa phương; hỗ trợ qua lại giữa các doanh nghiệp du lịch trong việc kết nối, xây dựng các tour, tuyến mới.

Sau khi khảo sát tại Cần Thơ, đoàn Famtrip Hà Nội tiếp tục khảo sát ở tỉnh An Giang và Vĩnh Long.