1. Hồ sơ bắt buộc: (Quý khách chuẩn bị những giấy tờ trước 3 tuần.Tất cả các giấy tờ đều cần bản sao công chứng nhà nước) 2 tấm ảnh 4 x 6  (hình mới chụp trong vòng 6 tháng,nền trắng). Hộ chiếu còn hạn sử dụng trên 6 tháng, có chữ ký của người […]