02 ảnh (3.5 x 4.5cm): ảnh mới chụp, nền trắng (Không phải anh scan, ảnh phải đẹp và rõ ràng) Hộ chiếu (hộ chiếu gốc còn hạn sáu tháng trở lên) + Hộ chiếu cũ (nếu có) Chứng minh thư nhân dân photo Chứng minh nghề nghiệp:        Trường hợp đang đi làm: Nếu khách là nhân […]